ახალი საწარმო, ახალი მიმართულებებით!

ფორმა ჯგუფი, ძალიან მალე, ახალ საწარმოში გააგრძელებს ოპერირებას. 3000 კვ.მ-ის ფართობი, ახალი დანადგარებითა და მიმართულებებით, მზად არის ბაზარზე არსებული გამოწვევებისა და მოთხოვნილებების შესასრულებლად.

აირჩიე სერვისი

კონტაქტი